DALŠÍ SLUŽBY

Monitorování rozptýleného a únikového záření na pracovních místech v RTG vyšetřovnách:
Cena za jeden měřící bod je 150,- Kč včetně vypracování protokolu s posouzením stavu radiační ochrany.

Vypracování provozní dokumentace
Cena je stanovována dle rozsahu pracoviště.

Povinné proškolování radiačních pracovníků
Obsahuje přednášku v rozsahu cca 1 hodiny a ověření znalostí pracovníků formou testu. Cena za jeden termín proškolení je 2000,- Kč bez DPH.

Konzultace a ostatní poradenská činnost a služby v oblasti radiační ochrany
Cena za 1 hodinu prací je 285,- Kč bez DPH.

Vykonávání soustavného dohledu nad radiační ochranou
Cena stanovována dle rozsahu pracoviště.